Strona główna / O nas / Nasz zespół / Dorota Bańkowska
magister

Dorota Bańkowska

psychoterapeuta

Psychoterapeuta pracujący w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jest w trakcie certyfikacji, 4 - letniej szkoły psychoterapii poznawczo-behawioralnej Uniwersytetu SWPS w Katowicach pod kierownictwem dr hab. A.Popiel i dr E. Pragłowskiej.

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, wiedzę w tej dziedzinie zdobyła w Szkole Psychoterapii Uzależnień MOSTU w Krakowie (certyfikat nr 1813).

Pedagożka, ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Katowicach, kierunek pedagogika resocjalizacyjna.

Doświadczenie zdobywała w placówkach opiekuńczo - wychowawczych i oświatowych. 

W zakresie terapii uzależnień swoje wieloletnie doświadczenie zdobywa pracując w Centrum Terapii Nerwic Depresji i Uzależnień "Neuro-Med" w Jastrzębiu - Zdroju zarówno w formie indywidualnej jak i grupowej. Pracuje z osobami uzależnionymi od środków psychoaktywnych w tym alkoholu oraz uzależnionymi behawioralnie. Pracuje również z osobami współuzależnionymi, doświadczającymi kryzysów emocjonalnych, wspiera rodziny osób uzależnionych. Zajmuje się interwencją kryzysową, pracując z osobami doznającymi przemocy, mobbingu w pracy, pracuje z osobami z syndromem DDA i DDD.

Doświadczenie w zakresie psychoterapii zaburzeń lękowych, depresji, zaburzeń osobowości, osób mających trudności z zaburzeniami nastroju, osobami z niską samooceną, mającymi kłopoty w komunikacji, wspierając rodziny osób starszych z zaburzeniami pamięci, problemami neurologicznymi, a także psychoterapii młodzieży zmagającej się z zaburzeniami zachowania, doświadczającą zaburzeń lękowo-depresyjnych, samookaleczającą się oraz szkodliwie używającą substancji - zdobywała prowadząc praktykę prywatną w Jastrzębiu-Zdroju oraz w Centrum Psychoterapii i Psychiatrii "Cognitiva Med" w Rybniku.

W pracy skupia się za zasobach ludzkich, towarzyszy w procesie zmian, wspiera w budowaniu autonomii i lepszym rozumieniu oraz wyrażaniu emocji i potrzeb.

Prywatnie tworzy tworzy grafitowe obrazy, głównie portrety, co w zależności od potrzeb przekłada na pracę terapeutyczną wspierając wszelkie formy artystycznego wyrażania własnych emocji, inspirując do twórczości, wspierając rozwój duchowy, wykorzystując tą formę jako pomoc w przetwarzaniu traum.

Pracę swą poddaję systematycznym superwizjom, przestrzega kodeksu etycznego psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego, wiedzę swoją pogłębia na kursach, konferencjach i szkoleniach.


Wróć
Umów sie na wizytę
Zadzwoń do nas 32 500 00 55 Umów się ONLINE
32 500 00 55
Umów się