Strona główna / O nas / Nasz zespół / Ewa Matyjak - Zakrzewska
mgr

Ewa Matyjak - Zakrzewska

psychoterapeuta

mgr Ewa Matyjak-Zakrzewska – psychoterapeutka poznawczo - behawioralna w procesie certyfikacji na 4 letnich studiach podyplomowych psychoterapii poznawczo-behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Katowicach pod kierownictwem dr. A. Popiel i dr E. Pragłowskiej.

Pedagożka – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek Praca Socjalna i Opiekuńczo-Wychowawcza. Ukończyła studia podyplomowe na kierunku Praca Socjalna ze specjalizacją Pomoc Społeczna.

Certyfikowana psychoterapeutka uzależnień i współuzależnienia (nr Certyfikatu PARPA 1926). Ukończyła całościowe szkolenie Specjalistów Psychoterapii Uzależnień w Centrum Aktywnego Rozwoju i Edukacji SPU CARE BROK.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako pedagog w placówkach oświatowych z dziećmi i młodzieżą, w szpitalach oraz Ośrodkach Pomocy Społecznej w charakterze pracownika socjalnego. Zajmowała się między innymi pomocą przy realizowaniu postanowień Sądów o  umieszczaniu dzieci i młodzieży w pieczy zastępczej, wsparciem dla rodziców biologicznych niewydolnych wychowawczo oraz z problemem uzależnień.

Ponadto pracowała jako Interwent kryzysowy przy Zespole Interdyscyplinarnym dla osób doznających przemocy. Prowadziła psychoterapię na Oddziale Dziennym dla osób uzależnionych od alkoholu, oraz indywidualną psychoterapię dla osób zmagających się z syndromem uwikłania w nadużywanie alkoholu oraz pozostałych środków psychoaktywnych swoich bliskich w Centrum Zdrowia Psychicznego i Leczenia Uzależnień „INTEGRUM” w Rybniku.

Od lat związana jest z placówką NEURO-MED Centrum Terapii Nerwic, Depresji i Uzależnień. Poradnią Leczenia Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu, Poradnią Leczenia Uzależnień od Środków Psychoaktywnych oraz Poradnią Zdrowia Psychicznego w Jastrzębiu-Zdroju. Pracuje jako Psychoterapeuta CBT w COGNITIVAMED Centrum Psychoterapii i Psychiatrii w Rybniku.

Prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym w formie indywidualnej, grupowej, rodzinnej oraz terapii par i małżeństw. Oferuje diagnostykę, psychoedukację, interwencję kryzysową. Prowadzi psychoterapię CBT pacjentów doznających przemocy w rodzinie, znajdujących się w toksycznym związku, osób w kryzysie rozstania, straty lub trudności około rozwodowych oraz doznających mobbingu, niesprawiedliwości i upokorzenia w pracy. Prowadzi psychoterapię dla osób z syndromem DDA i DDD, które doświadczyły deficytów wychowawczych w rodzinach z problemem nadużywania alkoholu przez swoich opiekunów. Wspiera osoby będące w związku z osobą uzależnioną, prowadzi psychoedukację dotyczącą eksperymentowania ze środkami psychoaktywnymi dzieci i młodzieży.

Obszarem jej szczególnych zainteresowań jest psychoterapia CBT zaburzeń depresyjnych, lękowych, obsesyjno - kompulsyjnych i emocjonalnych dzieci, młodzieży i dorosłych. Realizuje diagnozę i psychoterapię z zakresu trudności wychowawczych oraz emocjonalnych dzieci i młodzieży, trudności wieku dorastania, problemów w funkcjonowaniu rodziny. Pomaga pacjentom młodzieżowym z objawami depresyjnymi, lękowymi, tendencji do kształtowania się osobowości w kierunku nieprawidłowym i innymi symptomami utrudniającymi codzienne funkcjonowanie.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji. Przestrzega kodeksu etycznego psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego. Uczestniczy w kursach i konferencjach celem dalszej nauki i rozwoju. Pozostaje wrażliwa na drugiego człowieka, na jego świat, potrzeby. Posiada cechy, które określają jej stosunek do człowieka - ochrona, opieka, dbałość, troska oraz pokorę wobec własnych możliwości sprawczych.


Wróć
Umów sie na wizytę
Zadzwoń do nas 32 500 00 55 Umów się ONLINE
32 500 00 55
Umów się